Friday, June 12, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - TRẦN VĂN BÉ


TRẦN VĂN BÉ
Sinh viên trường Hàng Hải
1963-1965


HỌ VÀ TÊN: Trần văn Bé
sinh ngày 04 tháng 02, 1941 tại Sa Đéc
Văn bằng: Cận duyên và Viễn duyên Thuyền Trưởng,
phần lý thuyết năm1965
và phần thực hành năm 1971.
THƯƠNG THUYỀN PHỤC VỤ: theo thứ tự,
Tàu Thống Nhứt
Tàu Nhựt Lệ
Tàu Thái Bình Dương1
Tàu TCS 131 thuộc Thương cảng Saigon
Tàu Phú Quốc (sau cùng)
BINH NGHIỆP: Động viên tập thể khóa 22 SQTB/TĐ giai đoạn1,
Biệt phái về Quân chủng HQ (giai đoạn2)
Đơn vị phục vụ tại Hải quân, theo thứ tự:
PCE HQ. 09, Hạm trưởng : HQ/Đại úy Hà văn Ngạc
PCE HQ. 07,
Hạm trưởng: HQ/Đ/úy Nguyễn Công Hội, Trịnh Tiến Hùng và Lê hữu Dõng....
LSM HQ. 406, Hạm trưởng HQ/Đ/úy Hồ duy Duyên
Thuyên chuyển làm đơn vị bờ đầu tiên tại Bộ Tư Lệnh/HQV4 Duyên Hải, An Thới thuộc đảo Phú Quốc. Tư lệnh vùng HQ/Tr/Ta Đỗ Kiểm.
Sau 2 năm, tiếp tục phục vụ trên các tàu Hải quân:
LSSL HQ. 327, Hạm trưởng H/Q Đ/úy Nguyễn văn Tường
LSSL HQ229,
PGM HQ 608,
HQ. 473, HT H/Q Đ/úy Nguyễn văn Thuật, Đoàn hồng Hải
Đơn vị sau cùng trong Hải Quân:
Bộ chỉ huy Hải Đội 2, CHT HQ Trung Ta Nguyễn công Hội
Cấp bực và chức vụ sau cùng: HQ Đ/úy HHTT, Trưởng phòng Nhân viên kiêm Phụ tá phòng Hành Quân BCH/Hải đội 2 thuộc BTL /HĐ.
Sau khi đi Cải tạo 2 năm, cùng gia đình vượt biển đến Indonesia.
Định cư tại Mỹ Nov/1979 tại New Mexico State.
Moved to Wasshington State 1980 làm việc 20 năm
và hiện tại dưỡng già tại:
12614 SE,208 th Place KENT,WA 98031-2296
Phone (253) 631-8639
Cell: (206)234-9173
Các bệnh kinh niên gồm có: Tiểu đường, Cao máu, Suyễn etc...
Sở thích: bơi lội (Club Bally) ,Walking on trail và thích làm Blackberry Vine.

No comments:

Post a Comment