Friday, June 12, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - NGUYỄN QUỐC KIỆT
NGUYỄN QUỐC KIỆT

Sanh ngày: 01-10-1945
Tại : Cao Miên
Tốt nghiệp trường VNHH khóa 13 năm 1965
1965-1968 làm việc trên các tàu Panama và Hỏa Xa Hàng Hải.
1968: gia nhập khóa 8/68 Thủ Đức1969: biệt phái trở về Hỏa Xa Hàng Hải làm Thuyền Phó tàu Nhựt-Lệ do HQ. Thiếu Tá Lê Văn Thì làm Thuyền Trưởng.
1972- 1975: Thuyền Trưởng Đại Hải
1975: định cư tại Newport News, Virginia.

Lập gia đình năm 1968, được ơn trên ban cho hai gái và hai trai cùng với bốn cháu ngoại (2 gái và 2 trai), và 1 cháu nội.
Sở thích: câu cá (không chuyên nghiệp như bạn Hoành, VA Beach) Làm vườn.

Hiện cư ngụ tại: 816 Leland Place Newport News, VA 23608
ĐT: 757-512-5308

No comments:

Post a Comment