Thursday, July 23, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - NGUYỄN MINH CHÂU

TIỂU SỬ
NGUYỄN MINH CHÂU

Nguyễn Minh Châu, sanh năm 1949,
Tốt nghiệp khóa 17 Cơ Khí.
Biệt phái đến Hàng Hải Hỏa Xa năm 1970
phục vụ trên tàu Thống Nhất.
Chuyển sang tàu Tiền Phong với chức vụ Máy 3
và Cơ Khí Phó đến năm 1975.

Định cư tại Denver, Colorado.
Lập gia đình năm 1985 với Nguyễn thị Thanh Mỹ (Genève, Swiss)
và sinh sống tại Orange County, California.
Châu có 2 con, một trai và một gái.
Cả hai vừa tốt nghiệp Đại Học.
Bị mất việc làm vào tháng 2-2009,
Châu quyết định về hưu sớm để đi du lịch
vòng quanh thế giới cho trọn đời giang hồ,
nhưng không bằng tàu biển.

Monday, July 6, 2009

Cours de Cosmographie

Cours de Cosmographie của Thầy Jean Ducasse
do anh Nguyễn Hiếu Liêm, France, sưu tầm


COURS DE MR. J. DUCASSE

Nguyễn Hiếu Liêm sưu tầm