Wednesday, June 10, 2009

Không Thầy đố mầy làm nên - Hình và bức thơ của thầy Đặng Văn ChâuQua sự thông báo của anh Nguyễn Ngọc Nhơn và anh Lâm Chí Hiếu, chúng tôi được biết cô Jeanne, con của Thầy Châu, đã vào thăm trang blog của Hội Thân Hữu Hàng Hải Thương Thuyền Việt Nam, và đã in hình, thơ của thầy Châu, đem vào nhà dưỡng lão trao cho Thầy đọc. Nhìn vào khía cạnh tốt đẹp, thì ngoài sự chăm sóc thương yêu của Cô, của các con, các cháu, Thầy còn được sự thăm hỏi thường xuyên của các cựu sinh viên trường Hàng Hải.
Chúng tôi kính chúc Thầy, Cô và toàn thể gia đình an lành, hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment