Wednesday, June 10, 2009

Không Thầy đố mầy làm nên - Thăm thầy Nguyễn PhongTrong kỳ Đại Hội Hàng Hải năm 2007, theo ý kiến của một số anh em, Ban Chấp hành Hội đã thực hiện việc vinh danh quý Thầy theo truyền thống "Tôn Sư trọng Đạo" của đạo lý dân tộc hay "Không Thầy đố mầy làm nên" vì nghĩ rằng quý Thầy đã đem hết tâm huyết để trang bị cho chúng ta những kiến thức căn bản để chúng ta có thể áp dụng khi làm việc trên các thương thuyền. Việc làm nầy được quý Niên trưởng ủng hộ, mạnh mẽ nhất là Niên trưởng Bùi Ngọc Hương.
Tuy còn nhiều sơ sót nhưng cũng là bước đầu đáng hoan nghênh.
Các hình ảnh trên được chụp tại tư gia của thầy Nguyễn Phong tại Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Kiệm, Pont 16, đã đại diện anh em trao tấm plaque vinh danh Thầy vào những ngày cuối năm 2007.
Cảm ơn bạn Kiệm và tôi cũng thấy "ganh" với bạn vì bạn đã có những giờ hạnh phúc bên cạnh Thầy sau hơn 30 năm xa cách.
Lê Châu An Thuận

No comments:

Post a Comment