Tuesday, June 16, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - ĐINH TẤN NGHI

Đinh Tấn Nghi & Nguyền thị Cẩm Hồng


Cử Còm


ĐINH TẤN NGHI
Cơ Khí 1973

19?? - được mẹ đẻ ra đời tại làng An -Chỉ, tỉnh Quảng Ngãi
1956 - bắt đầu đi học a, b, c…tại trường làng
1964 – vào trung học ở thị xã Quảng Ngãi
1965 – gia đình phá sản phải vào Sài Gòn sinh sống,
nghỉ học chỉ học tại gia
1970 - đậu Tú tài phần 1
1971 - trở lại trường học năm cuối, đậu Tú tài phần 2,
trúng tuyển vào trường Việt Nam Hàng Hải
1973 –Tốt nghiệp VNHH ban cơ khí
phục vụ một thời gian ngắn trên các tàu Nam Quan và Anh Tuấn
1974 – giã từ biển cả, bắt đầu làm cho hãng dệt ở Đà Nẵng
1975 - định cư ở US
1976 - gặp lại Đinh Văn Thạnh bạn cùng khoá ở VNHH
và cùng nhau lập lại cuộc đời, cùng với Đinh Văn Thạnh ghi danh học ở University of Nebraska - Lincoln
1977 – không chịu nỗi cái lạnh của Nebraska xin chuyển về Drexel University Philadelphia, PA.
1981 - tốt nghiệp với BSME làm cho Philadelphia Naval Ship Yard
đến khi đóng cửa
Hiện giờ đang làm cho Bureau of Census.
Lập gia đình năm 1982 và hiện đang sinh sống tại Virginia, USA
Thỉnh thoảng hay dùng những tên như: Thiên Hồng, An Đình, Gia Huyền Nghi, Cử Còm, …….

No comments:

Post a Comment