Saturday, June 13, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - HÀ VĂN TÀI

HÀ VĂN TÀI
Họ và Tên: HÀ VĂN TÀI
Khóa: Cơ Khí 1962-1964
Sơ lược tiểu sử: Sanh ngày 03 tháng 3 năm 1944
tại xả Tân sơn Nhì , Quận Tân-Bình, tỉnh Gia-Định.
Học tiểu học ở trường Tiểu Học Bà-Quẹo,
trung học tại trường Trung Học Võ Trường Toản,
và học chuyên nghiệp ở Trường Việt Nam Hàng Hải.
Từ 64 đến 75 lần lượt làm việc trên các tàu:
- M/S Thăng-Long,
- HQ-502,
- HQ-115,
- HQ-401,
- HQ-09.
Vượt biên đến Mỹ năm 82 làm công nhân cho đến hiện tại.
Gia cảnh: Một vợ, một con trai.
Thú vui: làm thơ con cóc, viết văn tào lao,
nghe nhạc, hát karaoke.

No comments:

Post a Comment