Saturday, June 20, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - HỒ THÚC NGỌC

Tiểu sử
HỒ THÚC NGỌC

Sinh ngày 01-tháng 04 năm 1948 Quảng Ngải, Việt Nam
Tốt nghiệp Sĩ- Quan Cơ Khí ( tháng 7-1971 Khoá # 19)
Quá trình hải nghiệp
Phục vụ trên những thương thuyền:
  1. ĐẠI -DƯƠNG Việt Nam năm 1971 HVSQ với Chef Gạo +QT-Phụng
  2. GREAT- OCEAN Singapore năm 1972 Sĩ- Quan hạng 3 với Chef Cảnh + QT-Phước
  3. THÁI BÌNH 2 Việt Nam năm 1973 Cơ khí trưởng
  4. NAM QUANG Việt Nam năm 1974 Cơ khí phó với Chef Dần + QT-Lẫm WING-PENG Panama năm 1974 Sĩ-Quan hạng 3
  5. TUNG-HER Panama năm 1975 Cơ khí trưởng
Rời Tàu từ Singapore 12 tháng 8 năm 1975: Đoàn tụ gia đình - Định cư tại Hoa Kỳ-California
Hiện nay 1 vợ 3 con. Sống bình thường.

No comments:

Post a Comment