Friday, June 5, 2009

TƯỞNG NHỚ THẦY TRẦN VĂN BINH

TƯỞNG NHỚ
THẦY TRẦN VĂN BINH

(1911-2004)

Nguyên Phó Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
Nguyên Giáo Sư Tân Toán Học trường Hàng Hải

Kính thưa Thầy,
Trong dịp tình cờ sưu tra để làm trang vinh danh cho các Thầy,
chúng em được tin từ bên Hội Ái Hữu QGHC là Thầy đã ra đi gần một năm nay và chúng em còn được biết thêm là vào ngày đó Cô đã ra đi vào sáng sớm và đúng 12 giờ sau Thầy đã từ giả cỏi thế này để ra đi cùng cô.
Thưa Thầy, ngày xưa khi còn trẻ, chúng em vì mãi ham chơi đánh banh, nên đã nhiều lần để Thầy chờ ở lớp không trò, nhưng không vì thế Thầy giận dỗi và đánh rớt chúng em, thầy vẫn dạy dỗ chúng em tận tâm với những con số vô hình tượng, trong Thầy đã thể hiện sự Thanh Liêm, Chánh Trực như thầy đã từng dạy các học trò của thầy "Hãy cố gắng giữ những đức tính kỷ luật, trung chánh để mai sau quyền và lợi không thể làm lung lay các em" và Thầy đã thể hiện qua cuộc sống thanh liêm, nhàn hạ trong những năm tháng cuối cuộc đời. Hôm nay chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến ngày cúng giổ đầu của Thầy và Cô, chúng em toàn thể cựu Sinh Viên Trường Xưa Việt Nam Hàng Hải với tinh thần "Nhất Tự Vi Sư - Bán Tự Vi Sư" rất lấy làm thương tiếc và nguyện cầu cho hương linh Thầy và Cô sớm Siêu Sinh Tịnh Độ.

Đinh Văn Thanh
M-21 (1973)
Cali 22/6/2005

No comments:

Post a Comment