Monday, June 29, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - TRẦN HẬU KHÁNH

TIỂU SỬ
TRẦN HẬU KHÁNH

Hiện đang làm việc cho Canadian Coast Guard

Hình ảnh Gia đình

- Sinh-quán tại Đức-Phổ, Quảng-Ngãi
- Trung-học Đệ-Nhất cấp: Trường T.H. Đăng-Khoa tại Đức-Phổ, Quảng-Ngãi.
- Trung-học Đệ-Nhị cấp Tú-tài I & II: Trường T.H. Trần- Quốc-Tuấn tại Thị-xã Quảng-Ngãi
- 1970: Tốt-nghiệp trường Việt-Nam Hàng-Hải, ban Cơ-khí, khóa 19 với văn-bằng lý-thuyết Sĩ Quan Cơ Khí hạng Nhứt và hạng Nhì
- Jul-Aug 1970: Bắt đầu làm việc trên những tàu remorqueurs của hảng “ALASKA BARGE & TRANSPORT, Inc.” ở Cam-Ranh và Vũng-tàu. Làm chung với bạn Lâm cùng khóa CK18
- Nov-Dec 1970: Élève trên tàu Cyprea, đang neo trên sông Bạch-Đằng để sửa-chửa, bảo-trì và kiểm-tra định-kỳ (periodic refit & survey). Làm chung với bạn Thọ cùng khóa CK18. Ông Bùi Xuân Đàm là thuyền-phó lúc bấy giờ.
- 1971-1975: Sĩ-quan Cơ-Khí, từ Élève đến Máy Nhì, trên thương-thuyền viễn-dương Việt-Nam Thương-Tín I. Làm chung với bạn cùng khóa Bùi-Hữu-Hoàng (P18). Thuyền –Trưởng là ông Nguyễn-Nhứt-Thống, ông Alain Traonouil và ông Võ-Kiết-Triệu. Cơ-khí trưởng là một người Pháp (quên tên), ông Nguyễn-Văn-Tươi và ông Phùng-Văn-Gạt.
-1975: Nhận văn-bằng thực-hành SQ CK Hạng Nhì, Việt Nam
-1975-1982: Định-cư tại Ottawa, Canada. Làm việc cho công-ty sản-xuất appliances “Admiral Corporation Canada Ltd.” và tiếp-tục theo hoc Marine Engineering của Canada. Trong thời-gian nầy (1980/81) có làm việc trên tàu viễn-dương chemical tanker “Canso Transport” và trên Great Lakes’s bunk carriers “Mapple Cliffhall” và “Cartier Cliffhall” của hảng tàu “HALL Corporation” tại Montreal, Québec với chức-vụ SQ CK 3 và 2
- 1982: Định-cư tại Victoria, BC Canada, trở lại nghề CK Hàng-Hải với Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans Canada
- 1985: Hoàn-tất Marine Engineer First Class Canada và chứng-nhận (certified) là Cơ-Khí-Trưởng (Chief Engineer)
- 1998: Tốt-nghiệp Master of Science (MSc) degree in Shipping Management (Technical Stream) from the World Maritime University in Malmo, Sweden
- 1999/2000: Instructor, Marine Engineering tại PMTC (Pacific Marine Training Campus) của BCIT (British Columbia Institute of Technology), Vancouver BC


ID khi đi làm cho hảng Alska Barge&Transport -
Và khi đi làm cho hảng VNHH (VNTT1)
Chụp với bạn SQ Pont Bùi-Hữu-Hoàng trên tàu VNTT1
và Hình chụp với ông Chef Nguyễn-văn-Tươi tren VNTT1
Văn bằng Sĩ Quan Cơ Khí Hạng Nhì

3 comments:

 1. Dear Tran Hau Khanh,

  This is Alain Traonouil, EX. Vietnam Thuong Tin 1 Captain.

  Congratulation on your career.

  Please contact me at:
  altraon3@gmail.com

  -Alain Traonouil

  ReplyDelete
 2. Chao Anh Khanh!! Tinh co doc duoc Tieu su cua Anh trenMAI TRUONG XUA!!! co mot thoi gian, anh co lam viec cho hang AB T( ALASKA) Cam Ranh va Vung Tau! co the anh biet Thuyen truong PHAM BA VAN lai chiec Tug MICHAEL ( co bang Thuyen trung HANG HAI)
  Toi cung xin ghi lai mot vai Ky niem cua toi vao luc nay!
  Toi ten la NGUYEN van Huong co lam viec cho Hang ABT tai Cam Ranh
  vao thoi diem 1967 den 1971 thi chuyen vao VUng Tau (Rach DUA)
  Luc do toi lai chiec Tug Boat NOOTKA !! Neu Anh biet , Mong Anh hoi am !! Minh se ke nhau nghe Ky Niem vui trong thoi gian minh cung lam viec chung Hang ALASKA
  Chao Than ai , Chuc Gia dinh Anh Van Su Lanh :: GD toi dang dinh cu o Phap (FRANCE)
  Anh co the lien lac vao dia chi thuahuong@hotmail.com

  ReplyDelete
 3. Thua tat-ca Nien-truong va Anh Chi cuu HHTTVN khap noi: Toi da ve huu tu Canadian Coast Guard va dang dinh-cu o mien Tay cua Canada. Han-hanh duoc gap va doan-tiep qui-vi va cac ban co dip den thanh-pho Vancouver hay Victoria, trong tinh-than "Tu Hai Giai Huynh-De". Xin lien-lac voi toi qua email: khautran@yahoo.ca

  ReplyDelete